De kortste weg tussen grootdistributie en verenigingen

Profiteer van de voordelen van onze structuur en ontvang gratis de onverkochte producten van onze partners

Happy Hours Market steunt liefdadigheidsinstellingen

Onze missie

Happy Hours Market vormt een aanvulling op liefdadigheidsinstellingen, OCMW’s en andere burgerinitiatieven die zich inzetten tegen bestaansonzekerheid. Onze missie is de strijd tegen voedselverspilling aangaan en iedereen toegang geven tot gezonde en gevarieerde voeding. Wij zijn over het algemeen de laatste schakel in de keten omdat we op het einde van elke dag alle producten die overschieten, recupereren.

Hoe werkt dat nu?

Wij leveren elke dag gratis voedingsmiddelen aan verschillende liefdadigheidsinstellingen. Enkel producten die beantwoorden aan de consumptienormen, komen daarbij in aanmerking. We gebruiken koelwagens en werken volgens de geldende volksgezondheidsvoorschriften. Wij hebben ook een handvest opgesteld dat een garantie biedt aan de verenigingen waarmee wij samenwerken over de hoeveelheid en de kwaliteit van de dagelijks geleverde producten. Elke maand versturen we een gedetailleerd verslag en een overzicht van de gerecupereerde producten die we aan de verenigingen geleverd hebben.

Wat vinden onze partners hiervan?

Ons Handvest ten dienste van de liefdadigheidssector

Happy Hours Market gaat het engagement aan met de liefdadigheidssector en heeft daarvoor een handvest ontwikkeld.

Dit Handvest is gericht aan verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en feitelijke verenigingen die ijveren voor meer gelijkheid, solidariteit en vrijheid, en dat allemaal met een perspectief van duurzame en sociale ontwikkeling.

Het handvest is gebaseerd op de essentiële waarden waar Happy Hours Market voor staat. Wij erkennen en stimuleren de missie van liefdadigheidsinstellingen om hun principes van solidariteit, gelijkheid en vrij burgerinitiatief.

Happy Hours Market nog solider te maken. Dit handvest bepaalt de basisprincipes van onze activiteit, toont ons engagement en versterkt de voortdurende dialoog met de verenigingswereld.

Voor al deze verenigingen en instellingen verbinden wij er ons toe:

  • Om een sterke band te smeden tussen de grootdistributie (winkels, grossisten, ambachtsmensen …) en liefdadigheidsinstellingen.

  • Om ervoor te zorgen dat de koudeketen tussen ophalen en verdelen verzekerd blijft.
  • Om gemiddeld nooit meer te verkopen dan de helft van de opgehaalde producten.
  • Om altijd oog te hebben voor de noden van de verenigingen en ervoor te zorgen dat de dagelijks aangeboden producten op hun vraag afgestemd zijn.

  • Om de traceerbaarheid van de producten te verzekeren, en de grootst mogelijke transparantie over wat verkocht is en wat geschonken is.

  • Om de dialoog met de verenigingen te bewaren.

  • Om een wekelijks en/of maandelijks rapporteringssysteem aan te houden over wat er aan de verenigingen geleverd is.