Maak gebruik van een nieuwe bevoorradingsbron

Profiteer van de voordelen van onze structuur en ontvang gratis de onverkochte producten van onze partners.

Safe Food Advocacy Europe & Happy Hours Market

Sinds december 2021 werken “Safe Food Advocacy Europe (SAFE)” en Happy Hours Market samen om nog meer liefdadigheidsinstellingen te kunnen steunen.

Dit zijn de doelstellingen van onze samenwerking:
1) het aantal leveringen van voedseloverschotten aan deze verenigingen verhogen en het aantal ontvangers vergroten;
2) beter kunnen tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van deze verenigingen met een service op maat.

SAFE, dat tot in 2021 gefinancierd werd door het Life-programma van de Europese Commissie, lanceerde in september 2018 het project met de naam “One Man’s Waste is Another Man’s Treasure” Dat had als doel om onverkochte producten uit Brusselse winkels uit te delen aan mensen in nood, via liefdadigheidsorganisaties.

Om deze missies te steunen, stelt Happy Hours Market zijn koelwagens ter beschikking en leveren we elke dag gratis aan de verenigingen die lid zijn van het SAFE-netwerk.

Wat vinden onze partners hiervan?

SAFE in een notendop


SAFE is een Brusselse vereniging zonder winstoogmerk met als voornaamste doelstelling dat de voedselwetgeving van de Europese Unie rekening houdt met de gezondheid en de bekommernissen van de consument.

Verder sensibiliseert SAFE het publiek rond voedselveiligheid en organiseert het campagnes en opleidingsprogramma’s zodat elke burger de juiste beslissingen kan nemen over de voeding die hij aanschaft.

Ons Handvest ten dienste van de liefdadigheidssector

Happy Hours Market gaat het engagement aan met de liefdadigheidssector en heeft daarvoor een handvest ontwikkeld.

Dit Handvest is gericht aan verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en feitelijke verenigingen die ijveren voor meer gelijkheid, solidariteit en vrijheid, en dat allemaal met een perspectief van duurzame en sociale ontwikkeling.

Het handvest is gebaseerd op de essentiële waarden waar Happy Hours Market voor staat. Wij erkennen en stimuleren de missie van liefdadigheidsinstellingen om hun principes van solidariteit, gelijkheid en vrij burgerinitiatief.

Happy Hours Market nog solider te maken. Dit handvest bepaalt de basisprincipes van onze activiteit, toont ons engagement en versterkt de voortdurende dialoog met de verenigingswereld.

Voor al deze verenigingen en instellingen verbinden wij er ons toe:

  • Om een sterke band te smeden tussen de grootdistributie (winkels, grossisten, ambachtsmensen …) en liefdadigheidsinstellingen.

  • Om ervoor te zorgen dat de koudeketen tussen ophalen en verdelen verzekerd blijft.
  • Om gemiddeld nooit meer te verkopen dan de helft van de opgehaalde producten.
  • Om altijd oog te hebben voor de noden van de verenigingen en ervoor te zorgen dat de dagelijks aangeboden producten op hun vraag afgestemd zijn.

  • Om de traceerbaarheid van de producten te verzekeren, en de grootst mogelijke transparantie over wat verkocht is en wat geschonken is.

  • Om de dialoog met de verenigingen te bewaren.

  • Om een wekelijks en/of maandelijks rapporteringssysteem aan te houden over wat er aan de verenigingen geleverd is.