Samen houden we voedselverspilling tegen

Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire

Een eenvoudige en efficiënte oplossing om de verspilling in jouw winkels tegen te houden.

Je onverkochte goederen brengen je geld op

Je vermindert je kosten voor afvalbeheer met 50 %. Zo wordt de strijd tegen verspilling buitengewoon gemakkelijk.

Je steunt liefdadigheidsorganisaties.

Contacteer ons

Application mobile Happy Hours Market

Een financiële compensatie voor je onverkochte goederen

Maximaliseer je inkomsten

Happy Hours Market zorgt na de sluiting van je winkels voor de verkoop van je onverkochte goederen via een mobiele app. Zo kan je jouw inkomsten maximaliseren.

Uitgebreide recuperatie van je onverkochte goederen

Vereenvoudig je bedrijfsprocessen

Happy Hours Market zamelt elke dag al je onverkochte producten in.

Elke dag halen we al je onverkochte producten op. Zo nemen het aantal afvalcontainers van je winkels en de bijhorende kosten met 50 % af.

Centralisatie van giften aan verenigingen

Help de verenigingen in jouw omgeving

Happy Hours Market staat in voor het contact met en de voorziening aan de liefdadigheidsinstellin-gen. Deze instellingen krijgen dan elke dag gratis levering van de onverkochte goederen uit jouw winkel.

Contacteer ons

Aurélien Marino, chargé des partenariats

+32 496 38 38 73 | aurelien.marino@happyhours.be